Privacy verklaring

Studio SponZZ respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Studio SponZZ heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd). Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Studio SponZZ.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Je voor- en achternaam
  • Je bedrijfsnaam
  • Je adresgegevens
  • Je e-mailadres
  • Je telefoonnummer
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken

Waarom ik gegevens nodig heb?

Ik verwerkt deze persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met je te kunnen opnemen. Daarnaast kan ik je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, doorgaans een opdracht voor ontwerptechnische en webgerelateerde diensten of het afnemen van off- en online diensten. Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van Studio SponZZ.  Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Ik zorg voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Hoe worden je gegevens bewaart?

Studio SponZZ zal jouw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij ik op grond van een wettelijke regeling jou gegevens langer moet bewaren.

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Studio SponZZ via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Aan wie geef ik je gegevens door?

Studio SponZZ gebruikt je gegevens alleen voor mezelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om jouw gegevens door te geven aan anderen:

  • Ikoula Hosting: De e-mail van Studio SponZZ wordt gehost bij Ikoula Hosting. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Ikoula Hosting. De website en back-ups van de website worden gehost bij Ikoula Hosting. Gegevens die jij achterlaat op de website van Studio SponZZ zijn op de servers van Ikoula Hosting opgeslagen.
  • Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. Je kunt hierbij denken aan een drukker, fotograaf of een tekstschrijver, met wie ik separate overeenkomsten afsluit.
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d. Studio SponZZ maakt gebruik van partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@studiosponzz.nl.  Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer

Studio SponZZ is gerechtigd de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?

Heb je nog vragen neem gerust contact met me op.